Affärsjuridik för icke jurister – Chefskurs

Affärsjuridik för icke jurister – chefskurs

Det är bra att göra affärer. Det är ännu bättre om affären dessutom är helt juridiskt korrekt. Vår chefskurs Affärsjuridik för icke jurister vänder sig till dig som gör affärer och som vill vara säker på att du gör rätt i alla steg fram till färdigt avtal. Med grundläggande juridisk kompetens i bagaget äventyras inte avtalet av misstag eller för liten kännedom om lagar och regler. Civilrätten är ett lagstiftningsområde som är viktigt att känna till när man gör affärer, eftersom det är här som förhållandena mellan juridiska personer regleras. En underavdelning till civilrätten är avtalsrätten, vilken självklart är mycket viktig att känna till i affärssammanhang.

Vägen till avtalet

Den juridiska vägen fram till ett bindande avtal kan upplevas som lång och mödosam. Med en chefskurs Affärsjuridik för icke jurister i ryggen kommer du att kunna korta av vägen och du undviker arbetsamma sidospår och onödiga fördröjningar. Denna chefskurs ger dig kunskapen om vad som krävs för anbud, accept, avtal med mera går det både snabbare och smidigare att göra bra affärer. Om tvister uppstår vet du hur du ska agera och vilka lagar som gäller, vilket känns tryggt och även stärker din position i affären.

Affärsjuridik för icke-jurister | Kursinnehåll

Juridiska begrepp att känna till
Civilrätten och dess grunder
Svenska och internationella avtal
Anbud, accept och avtal
Ogiltigt avtal
Standardavtal
Rättsförhållandet mellan parterna
Kontraktsskrivning – att tänka på
Hantera tvister
Köplagen och dess grunder
Garantier
Brott mot avtalet
Konkurs, skadestånd och tvistelösning
Fordringsrätten – indrivning
Leasing och factoring

Affärsjuridik för icke jurister

Våra utbildningar

Arbetsrätt i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

Kassaflödesanalys - Chefskurs

Läs mer...

Ny som chef - Chefskurs

Läs mer »

Projektledning i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

© Chefskurs.org