Arbetsrätt i praktiken – Chefskurs

Arbetsrätt för chefer

Du som är chef kommer förr eller senare i kontakt med arbetsrättsliga frågor. Vår chefskurs Arbetsrätt i praktiken är till just för dig som behöver känna dig säker på frågor som berör anställningsavtal och förmåner, avsked, varsel och uppsägning, integritet och sjukdom, skyldighet att informera och förhandla med mera. Arbetsrättens område är stort, mycket viktigt och ganska komplicerat, och det berör både företaget och dess anställda. Det är av betydelse att göra rätt redan från början, så att man slipper besvär och rättelser i efterhand.

Chefskurs: Kurs i arbetsrätt

Vår chefskurs Arbetsrätt i praktiken går igenom tillämpningen av arbetsrättslagstiftningen och lär dig att omsätta lagarna i praktiken. Idag är det inte längre bara personalenheten som måste kunna tolka arbetsrättens lagar, chefer och ledare på flera nivåer kommer ofta i kontakt med området och ställs inför kniviga frågeställningar. Då är det bra att ha vår chefskurs Arbetsrätt i praktiken i ryggen. Den hjälper dig att förstå lagarnas innebörd och hur du ska tolka dem praktiskt. Det skapar en trygghet för dig som chef och gör att du upplevs som förtroendeingivande och påläst inför dina medarbetare.

Arbetsrätt i praktiken | Kursinnehåll

Arbetsrättsliga lagar – en genomgång
Anställningsavtal och anställningsformer
Uppsägning från arbetsgivarens sida
Sjukdom och uppsägning
Avsked – rättsverkningar
Förändra löneförmåner, sänka löner, ta bort anställningsförmåner
Turordningsregler – LAS
Frågor rörande integritet
Övergång av verksamhet
Förhandlingsskyldighet, informationsskyldighet
Diskriminering
Ny lagstiftning, pågående lagstiftningsarbete
Arbetsrätten i framtiden

Chefskurs i arbetsrätt

Vår chefskurs i arbetsrätt ger en översiktlig bild av den svenska arbetsrätten och dess praktiska tillämpning. Här nedan kan du läsa mer om vad vår chefskurs i arbetsrätt tar upp för ämnen. Vi har döpt utbildning till Arbetsrätt i praktiken och den är bokningsbar på vår hemsida Hjartum.se – Hjärtum Utbildning.

Är man ny som chef är en arbetsrättskurs oumbärlig för att höja kompetensen på detta komplicerade område, och därmed även stärka självförtroendet. Detta genererar ökad trygghet både hos chefen och avdelningens personal.

Arbetsrätt i praktiken

Våra utbildningar

Arbetsrätt i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

Kassaflödesanalys - Chefskurs

Läs mer...

Ny som chef - Chefskurs

Läs mer »

Projektledning i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

© Chefskurs.org