Chefskap – chefskurs

Utveckla ditt chefskap genom chefskurs

Chefskap för cheferBåde den som är erfaren chef och den som precis påbörjat sin ledarskapskarriär behöver arbeta för att utveckla sitt chefskap. Som chef är man ständigt själv sitt eget främsta verktyg, och detta gör att man under hela sin karriär behöver hålla sig uppdaterad. För att underhålla sin kunskap och sin inspiration kan man gå en chefskurs med jämna mellanrum. Detta bidrar till att bygga sin egen ledarstil, och det kan också ge färsk information om nya fenomen, lagar och trender på arbetsmarknaden.

En chefskurs i början av ett chefskap kan ge den nya chefen goda möjligheter att lägga en solid grund för sitt ledarskap. I början av en chefskarriär handlar mycket om att förstå och växa i sin roll som chef. Att vara chef innebär att kunna bygga sunda relationer med såväl ledning som sina medarbetare. För att kunna göra detta krävs att man har goda verktyg, samt god förståelse för sitt uppdrag. Att hitta sin roll är till en början inte lätt. Det kräver god kontakt med sin egen person, goda förebilder men även guidning i form av utbildning och coachning från den egna chefen.

Utbildning som chef

Längre fram i sitt chefskap kan man också som chef vara hjälpt av en chefskurs. En chefskurs längre fram i chefskarriären kan hjälpa chefen att få extra inspiration. Den kan även hjälpa chefen att fördjupa den kunskap som han eller hon tillskansat sig i sitt jobb. En god balans mellan teori och praktik kan leda till stora framsteg. Därför är det en bra idé att förankra vardagens praktik i ledarskapsteori, till exempel genom att gå en chefskurs. Genom en kurs kan man även få med sin nya redskap som kan användas i den stundande vardagen.

När man arbetat under en längre tid som chef är det viktigt att hitta ny inspiration och att utmana sin själv för att inte stagnera i sitt chefskap. Ibland kan denna inspiration hämtas i en chefskurs, men ibland kan det krävas något annat för att som chef hitta nya vägar. I detta läge kan man prova mentorskap. Detta kan både innebära att själv skaffa sig en mentor för vidareutveckling. Alternativt kan man själv anmäla sitt intresse för att fungera som mentor för någon annan. Båda dessa varianter kan ge nya insikter och ny inspiration i chefskapet, även om man har arbetat många år som chef.

Ett annat sätt att utveckla sitt chefskap, utöver mentorskap eller chefskurs, är att som chef gå i handledning. En handledare kan guida chefen genom att ställa rätt frågor och spegla chefen. Genom att få tillfälle att med en extern person ifrågasätta sitt ledarskap och se det från olika vinklar kan man som chef hitta nya sätt att se på olika situationer. Detta i sin tur leder till större kreativitet och trygghet i ledarskapet. Det kan också vara skönt att som chef ha någon extern som kan lyssna och guida så man hamnar i krävande situationer. Att ha möjlighet att diskutera med någon som lyssnar med en icke dömande inställning kan vara mycket befriande.

Våra utbildningar

Arbetsrätt i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

Kassaflödesanalys - Chefskurs

Läs mer...

Ny som chef - Chefskurs

Läs mer »

Projektledning i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

© Chefskurs.org