Deltagarens kompetens – chefskurs

Att optimera deltagarens kompetens under chefskurs

Deltagarens kompetens under chefskursDen som har till uppdrag att hålla en chefsutbildning eller chefskurs har en mycket intressant uppgift. Naturligtvis handlar detta uppdrag om att förmedla kunskap till andra, men det är omöjligt att göra detta utan att själv lära sig något samtidigt. Oavsett deltagarens kompetens finns det mycket att lära, inte minst om sig själv i dessa tillfällen. Genom att konfrontera olika situationer, frågeställningar med mera kan man utvecklas mycket. Att möta nya människor gör alltid att vi behöver ifrågasätta oss själva i viss mån, och att mötas i ett utbildningssammanhang gör detta än mer uppenbart.

Beroende på deltagarens kompetens behöver man som kursledare utveckla olika nivåer på sina utbildningar. För den som specialiserat sig på chefsutbildning och chefskurs bör man se till att deltagarna befinner sig på med eller mindre samma kunskapsnivå. Om man exempelvis ger en kurs på grundläggande nivå är det klokt att säkerställa att de flesta deltagare är relativt nya i rollen som chef. Ju mer generell kursen är, desto viktigare är detta. Att gruppen befinner sig på rätt nivå för kursen är viktigt av flera skäl. Dels är det lättare att hitta rätt nivå på diskussionerna om samtliga deltagare har ungefär samma initiala kunskapsnivå. Därtill bidrar det ofta till engagemanget och inspirationen om man känner att den utbildning man går håller en lagom takt och nivå för den egna kunskapsnivån.

När man ger en mer specifik chefsutbildning eller chefskurs blir deltagarens kompetens mindre viktig. Detta innebär att utbildningen kan hantera ett smalt område inom ledarskapet, till exempel samtalsmetodik. Eftersom kunskapsnivån inom detta område kan vara mycket skiftande, även hos mer erfarna chefer, kan gruppen blandas med både erfarna och mer nyblivna chefer. Detta kan skapa en utbildningssituation där man som kursledare kan dra nytta av gruppdeltagarnas olika kunskaps- och erfarenhetsnivåer.

Deltagarens kompetens vid en chefsutbildning är intressant

Om deltagarens kompetens vid en chefsutbildning eller en chefskurs är blandad kan detta leda till en intressant dynamik. Det finns mycket att lära sig av detta, oavsett om man är mer erfaren chef eller relativt ny i sin chefsroll. Som ny chef har man ofta en hel del frågeställningar och funderingar. Det kan vara mycket värdefullt för den mer erfarne chefen att ta del av dessa. Det kan bidra till större ödmjukhet, men kan även öppna ögonen för nya infallsvinklar. Som chef är man aldrig färdiglärd, utan behöver ständigt påminnas om att arbeta på sin egen utveckling.

För att optimera deltagarens kompetens efter en genomgången chefsutbildning eller chefskurs är det viktigt för kursledaren att säkerställa att gruppen är väl sammansatt. Det kan i vissa sammanhang vara intressant att sätta samman deltagare från olika sektorer, liksom att blanda kön och åldrar, då dessa deltagare kan lära sig mycket av varandra. Därtill bör man lägga upp utbildningen eller kursen på ett dynamiskt sätt. Om deltagarna får interagera med varandra kan mycket ny kunskap uppstå, och deltagarna lär sig ofta mer än vid sedvanlig katederundervisning. Att dra nytta av och inspireras av varandra som kursdeltagare är ofta nästan lika viktigt som att ta del av föreläsarens kunskaper.

Våra utbildningar

Arbetsrätt i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

Kassaflödesanalys - Chefskurs

Läs mer...

Ny som chef - Chefskurs

Läs mer »

Projektledning i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

© Chefskurs.org