Ekonomi för chefer – Chefskurs

Ekonomi för chefer – chefskurs

Har du resultatansvar så är vår chefskurs Ekonomi för chefer perfekt för dig, eftersom den ger dig precis den kunskap du behöver för att både förstå ekonomin i ett företag och arbeta aktivt med den. Kursen inleds med grundläggande ekonomisk terminologi, så att du blir bekväm i att använda ekonomiska begrepp och också förstår vad de betyder. Detta underlättar enormt mycket i diskussioner med ekonomer och andra som är väl insatta i ekonomi på företaget. När du känner att du behärskar det ekonomiska språket, ökar din säkerhet och du kan enklare uttrycka dig i ekonomiska termer, vilket i sin tur förstärker din ekonomiska ”pondus”.

Ekonomiska chefsrapporter

Du har med största sannolikhet kommit i kontakt med flera olika ekonomiska rapporter. Årsredovisningen med dess resultat- och balansräkning är en sådan rapport. Finansieringsanalysen är en annan och likviditetsrapporten ännu en. Vet du vilken information du kan få ut ur var och en av dessa rapporter? Känner du till sambanden mellan dem och kan göra kopplingar mellan olika ekonomiska sammanställningar? Känner du till de viktigaste nyckeltalen? Om du svarar nej på en eller flera av dessa frågor är vår chefskurs Ekonomi för chefer en mycket bra kurs för dig. Den ger dig svaren på dessa frågor och fler därtill och gör så att du efter genomgången kurs både kan analysera och förstå ekonomin i företaget. Dessutom kommer du att förstå vad som driver upp lönsamheten och hur du aktivt kan arbeta med ekonomistyrning och uppföljning.

Ekonomi för chefer | Kursinnehåll

Grundbegrepp inom företagsekonomi
Förstå ekonomiska rapporter
Kalkylering och olika kalkylmodeller
Praktisk budgetering
Uppföljning – månads- och kvartalsrapporter
Nyckeltal för styrning och uppföljning
Lönsamhet och likviditet – förbättringsåtgärder
Ekonomistyrning och olika styrinstrument

Ekonomi för chefer – Alltid toppbetyg

Efter chefskursen kommer du att fatta bättre, snabbare och mer affärsmässiga beslut i den egna verksamheten. Du kommer att utvecklas i din roll som chef och resultatansvarig och får praktiska verktyg som kan användas direkt för att öka företagets lönsamhet.

Ekonomi för chefer

Våra utbildningar

Arbetsrätt i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

Kassaflödesanalys - Chefskurs

Läs mer...

Ny som chef - Chefskurs

Läs mer »

Projektledning i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

© Chefskurs.org