Ekonomikurs för unga

Ekonomikurs för unga

En kurs i ekonomi – hur kan det vara relevant för den som är ung? Det ses idag en utveckling där allt fler unga verkar tappa greppet om sin ekonomiska situation och får betalningsanmärkningar och fastnar i skuldfällan. Detta är oroande, framförallt eftersom antalet unga i tidig vuxenålder blir alltmer skuldsatta och eftersom detta är något som kan lägga grunden för deras ekonomiska situation för åratal framöver. Därför är det viktigt att unga lär sig mer om ekonomi, kanske inte bara för deras egen skull, utan även för samhällets, och därför är det viktigt med en ekonomikurs för unga. Särskilt eftersom många unga kommer i kontakt med ekonomi på jobbet.

Ekonomikurs för alla

En ekonomikurs för att själv följa den ekonomiska utvecklingen i både Sverige och världen. De ekonomiska nyheterna är ibland fyllda av termer och begrepp som kan vara svåra att förstå och ta till sig, men icke desto mindre är de ofta oerhört relevanta för allas vår vardag. Både för fritid och arbetstid. En kurs i ekonomi för unga ger också chansen att själv ta ansvar för den egna ekonomin, från den dagliga hushållsekonomin till vad man ska tänka på när man ingår avtal med exempelvis en bank eller ett låneinstitut. Kursen ger verktygen som krävs för att kunna skapa sunda ekonomiska förutsättningar för sig själv och sin familj – nutida eller framtida.

Kurs i ekonomi

En kurs i ekonomi går också igenom det viktigaste man bör ha i åtanke när man ger sig i kast med nya ekonomiska initiativ. Man går kanske i tankar att starta eget företag? Eller så är man sugen på att investera i aktier eller köpa obligationer? Då är en ekonomikurs för unga något för dig. På en sådan kan man lära sig allt man behöver! Kursen anpassas självklart efter dig och dina kurskamrater, vad ni kan idag och vad ni vill och behöver lära er. En ekonomikurs för unga är en investering – en investering i dig idag och för framtiden!

Ekonomikurs, kurs i ekonomi

Våra utbildningar

Arbetsrätt i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

Kassaflödesanalys - Chefskurs

Läs mer...

Ny som chef - Chefskurs

Läs mer »

Projektledning i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

© Chefskurs.org