Juridik – Chefskurs

Chefskurs i juridik – Lagen om anställningsskydd (LAS)

Juridik chefskursAtt ha ett chefsansvar innebär att kunna ta ansvar för den juridik som följer med detta. Ofta handlar detta främst om den arbetsrättsliga del som ingår då man har ansvar för medarbetare och deras arbetsmiljö. För den som är ny som chef kan det vara en stor hjälp att genom en chefsutbildning eller chefskurs skaffa sig de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna axla detta ansvar. En chefsutbildning eller chefskurs med inriktning på arbetsrätt kan ge en god bild av vad man som chef behöver ta ansvar för när det gäller personaljuridik.

God grundkunskap

Den juridik som är viktigast att som chef känna till är de lagar som tillhör arbetsrätten. Till dessa hör bland annat Lagen om anställningsskydd (LAS), Arbetstidslagen (ATL) och Arbetsmiljölagen (AML) och Medbestämmandelagen (MBL) Alla dessa lagar tillsammans reglerar hur man som chef hanterar anställningar, uppsägningar, vikariat schemaläggning, arbetstider, facklig samverkan, hur man som chef skapar och verkar för en god arbetsmiljö för sina medarbetare och så vidare. Då detta utgör grunden i chefens vardag kopplat till hur han eller hon planerar sin verksamhet. Att underlåta att ta hänsyn till dessa lagar kan ge stora konsekvenser juridiskt och ekonomiskt för organisationen. Därför är det mycket viktigt för alla chefer att ha en god grundkunskap om dessa lagar.

Chefskurs för HR-personal

Inom många organisationer finns expertfunktioner som kan hjälpa den som är chef med juridik i det dagliga arbetet. Bland annat brukar de flesta organisationer ha en HR-avdelning som kan guida och stötta chefen i frågor som gäller arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Därtill kan en ekonomiavdelning hjälpa till med spörsmål kring skatter och andra frågeställningar kring juridik som reglerar ekonomi. Att använda sig av dessa stödfunktioner är en viktig hjälp för chefen, och kan hindra att chefen fattar beslut som får stora negativa konsekvenser för organisationen.

Chefskurs som innehåller juridik för chefer

Även om det finns stödfunktioner inom en organisation som har djupare kunskap inom juridik, är det viktigt att som chef själv ha en grundläggande kunskap. Man bör som chef kunna identifiera situationer där olika lagar bör tillämpas, och ha en uppfattning om vilket juridiskt svängrum man själv har som chef. Genom att gå en chefsutbildning eller chefskurs som innehåller juridik för chefer kan man skaffa sig denna kunskap. Vidare bör man som chef vara uppmärksam på de rutiner, riktlinjer och delegationsordningar som används inom organisationen. Därtill ska man som chef känna till organisationens samverkansavtal med de aktuella fackliga organisationerna.

Chefskurs med inriktning mot juridik för chefer

Det finns många olika sorters chefsutbildning och chefskurs med inriktning mot juridik för chefer. Oavsett hur lång erfarenhet man har som chef finns det ett flertal utbildningar som kan passa för den nivå på vilken man befinner sig. För den som är chef är det klokt att kontinuerligt fylla på sin kunskap genom chefsutbildning eller chefskurs genom hela sin karriär. Det är viktigt att hålla sig á jour med ny lagstiftning och hur nya lagar ska tillämpas. Därtill är olika utbildningar och kurser ett bra sätt för chefen att få ny inspiration i sitt arbete, och att träffa andra kollegor att ta stöd av.

Våra utbildningar

Arbetsrätt i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

Kassaflödesanalys - Chefskurs

Läs mer...

Ny som chef - Chefskurs

Läs mer »

Projektledning i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

© Chefskurs.org