Kassaflödesanalys – Chefskurs

Kassaflödesanalys för chefer

Kassaflödesanalys kurs i ekonomiMed kassaflöde menar man ett företags in- och utbetalningar under en viss period, så kallade betalningsströmmar. En kassaflödesanalys görs i årsredovisningen och visar förändringen i företagets direkta tillgångar. För dig som inte är van att hantera denna typ av ekonomirelaterad administration kan detta kännas invecklat. En chefskurs hjälper dig att reda ut de ekonomiska begreppen och skapa en förståelse för sambanden mellan det praktiska och teoretiska. Att kunna göra och tolka en kassaflödesanalys är oerhört viktigt för en verksamhets framtida resultat. Denna värderar, analyserar och kontrollerar företagets hela ekonomiska status. Under en chefskurs i kassaflödesanalys får du grundläggande kunskaper om dess delar och användningsområden.

Kassaflödesanalys kan delas upp i tre olika grupper

En kassaflödesanalys kan delas upp i tre olika grupper. Löpande verksamhet vilket består av varulager, kortfristiga skulder, fordringar samt justeringar för avskrivningar. Finansieringsverksamhet som består av upptagna lån, amortering av skuld, koncernbidrag, utbetald utdelning samt utdelning av nya aktier. Investeringsverksamhet bestående av förvärv angående materiella anläggningstillgångar och investeringsverksamhet. Ett företags ekonomi kan upplevas som ett aningen torrt ämne men det är hela verksamhetens moderkaka som inte får sina på näring. Därför är det ditt ansvar att kunna tolka de förändringar som kan uppstå och skydda grunden ni står på genom att ha rätt kunskap i ämnet.

Chefskurs går igenom kassaflödesredovisning

En chefskurs går igenom kassaflödesredovisning, regelverk och praxis, hur du beräknar kassaflödet, arbetsteknik och dess mallar, analysering av nyckeltal och slutligen hur du gör och använder en kassaflödesanalys. En utbildning inom området är till för att lära dig använda detta i praktiken. Därför varvas praktiska övningar med teoretiska kunskaper och ger dig en bred bas som gör att du klarar av vardagliga uppgifter i din arbetsroll. Du behöver inte vara matematikexpert eller något geni på siffror för att lära dig om ämnet utan mycket handlar om att skaffa kunskap som skapar ett samband som du sedan tränar dig i att tolka.

Våra utbildningar

Arbetsrätt i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

Kassaflödesanalys - Chefskurs

Läs mer...

Ny som chef - Chefskurs

Läs mer »

Projektledning i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

© Chefskurs.org