Kommunikation

Kommunikation kursavsnitt under chefskurs

Kommunikation chefskursKommunikation är något vi ägnar oss åt dagligen, i varje minut av våra liv. Det är helt enkelt omöjligt att inte kommunicera. Genom allt vi säger och inte säger, allt vi gör, vårt kroppsspråk och våra handlingar, kommunicerar vi ständigt med vår omvärld. Ofta är vi omedvetna om detta, och ifrågasätter inte vilka signaler vi sänder ut till vår omgivning. Ofta kan det dock vara till stor hjälp att lära oss mer om just detta för att kunna utveckla vårt sätt att kommunicera, och kunna påverka vår kommunikation med andra människor till det bättre.

Chefskap och ledarskap

Chefskap och ledarskap handlar till stor del om kommunikation. Att kunna kommunicera på ett professionellt och tydligt sätt med personer i olika nivåer i organisationen är en förutsättning för att kunna nå framgångar i sitt ledarskap. Vad som uppfattas som god kommunikation varierar efter situation och sammanhang, men det finns ändå en rad gemensamma nämnare kring kommunikation som oftast är bra att tillämpa. En chefsutbildning eller chefskurs som innehåller övningar kring kommunikation kan vara en hjälp.

Kommunikation i vardagen

En chef använder många olika sorters kommunikation i sitt dagliga arbete. Vissa av dessa kanske han eller hon inte ens tänker på, eftersom de utgör en så stor del av chefens vardag. Kommunikation sker både i personliga möten och genom telefonsamtal. Utöver verbal kommunikation och budskap via kroppsspråk, använder chefen ofta även skriftliga vägar för att kommunicera. Till exempel mejl, sms och pm är vanliga sätt att skicka budskap idag. Även denna sorts kommunikation kräver finess och god ton. För att kunna hantera detta på ett gott sätt kan chefen vara hjälpt av en chefsutbildning eller chefskurs. Risken för missförstånd är stor vid skriftlig kommunikation, och man bör ha kännedom om generella riktlinjer för detta.

Chefskurs i att träna kommunikation

För att förbättra sin kommunikation med andra krävs såväl teori som träning. Ofta är vi vana vid ett visst sätt att kommunicera, och att ändra detta sätt kräver tid och övning. På en chefsutbildning eller chefskurs kan man få chansen att genom praktiska övningar tillsammans med andra prova nya vägar att kommunicera. Här kan man även själv få uppleva hur man kan uppfatta olika typer av kommunikation, och vilken effekt det kan ha. Situationen i en chefsutbildning eller chefskurs är ofta trygg, då deltagarna ofta befinner sig i samma situation. Därför kan det vara värdefullt att använda denna sorts situation för att skapa sig nya insikter om kommunikation och dess effekter.

Chefskurs med inriktning mot kommunikation

För en organisation är chefsutbildning eller chefskurs med inriktning mot kommunikation en god investering. Chefer som är goda kommunikatörer kan nå stora framgångar. Genom att som chef kunna kommunicera med sina medarbetare på ett bra sätt, kan man inspirera dessa att ytterligare utvecklas och utnyttja sin fulla potential. Den medarbetare som har god förståelse för sitt uppdrag finner ofta större glädje i sitt arbete. En chef som har förmågan att kommunicera på ett tydligt sätt kan minska risken för missförstånd och otydliga uppdrag för sina medarbetare. Detta kan i sin tur leda till minskad stress bland medarbetarna, minskad ohälsa och färre sjukskrivningar.

Våra utbildningar

Arbetsrätt i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

Kassaflödesanalys - Chefskurs

Läs mer...

Ny som chef - Chefskurs

Läs mer »

Projektledning i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

© Chefskurs.org