Kvinnor i ledarskapet

Ledarskapsutbildning för kvinnor

Det finns olika ledarskapsutbildningar och olika sätt att utveckla sitt ledarskap. Vissa personer har medfödda ledaregenskaper och dessa personer kan komma in i ledande befattningar utan vidare utbildningar. Vilken typ av ledare man än är, är det bra att gå en ledarskapsutbildning och lära sig hur man kommer vidare i sitt ledarskap. En auktoritär chef ger mest order medan en bra ledare har en självklar auktoritet, och kan leda de andra till framgång och ge dem ansvar och respekt och vågar delegera uppgifter.

En bra ledare fungerar på ett sätt som får hela företaget att fungera och de anställda trivs på arbetsplatsen. Man kan behöva gå en ledarskapsutbildning för att lära sig att leda på ett sätt som fungerar på den aktuella arbetsplatsen. För att överhuvudtaget kunna få resultat måste ledaren kunna ha ett team som vet vilket mål man ska jobba mot. För att klara av detta behövs en bra kommunikation och aktivt lyssnande.

För att kunna lyssna aktivt och kommunicera effektivt kan ledaren behöva gå en ledarskapsutbildning som har inriktning kommunikation. Bra kommunikation är inte alltid så lätt som man tror utan kräver speciella kunskaper, som till exempel lära sig förmedla sina budskap på ett tydligt sätt och upprepa budskapet vid behov samt försäkra efteråt att alla har verkligen förstått.

Detta kan vara svårare om ledaren är kvinna. När kvinnor talar tas de ofta inte på allvar och kvinnor utsätts oftare för olika härskartekniker som till exempel ignorerande, förlöjligande och liknande. Därför behöver speciellt kvinnliga ledare en bra ledarskapsutbildning. De behöver lära sig mer trovärdigt kroppsspråk och eventuellt även röstträning.

Många av världens kvinnliga ledare har fått lära sig detta för att kunna vara bra ledare och nå fram med sitt budskap. Kvinnor har svårare att nå ledande positioner men samtidigt har kvinnor många fördelar som skulle göra dem till bra ledare; kvinnor brukar visa mer empati än män och detta kan de utnyttja i sitt ledarskap bara de vet hur de kan göra det. En ledarskapsutbildning kan vara det som behövs för att få ledarskapet att fungera.

Det finns forskning som har visat att kvinnor ofta kritiseras för icke-yrkesmässigt uppträdande. De kritiseras för att inte tala tillräckligt högt, att de beter sig typiskt kvinnligt. Men samtidigt fick några kvinnor höra att de uppträdde för påstridigt och utmanande. Dessa var i allmänhet kvinnor som inte brydde sig om långa inledningar utan kastade sig direkt över olika ämnen. För att lära sig den gyllene medelvägen som leder till framgångar behöver kvinnor ledarskapsutbildning i just dessa ämnen.

För att vara en bra ledare bör man kunna inte bara tänka på sin position och sina egna framgångar utan företagets framgångar är det som måste vara det centrala. För att lära sig detta, att handleda sina anställda för att jobba mot samma mål kan du behöva gå en ledarskapsutbildning. Det är speciellt viktigt för kvinnliga ledare föra att kunna balansera mellan demokratisk ledarskap, att vara auktoritär och delegera sina uppgifter utan att vara rädd för att mista sin position.

kvinnor och ledarskap

Våra utbildningar

Arbetsrätt i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

Kassaflödesanalys - Chefskurs

Läs mer...

Ny som chef - Chefskurs

Läs mer »

Projektledning i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

© Chefskurs.org