Vinnande team under chefskurs

Att bygga vinnande team som vinner under chefskurs

Vinnande team Stockholm chefskurserFör att kunna bygga ett vinnande team måste du som chef ta vissa saker i beaktande. Det absolut första du måste veta är vad ett team egentligen innebär. Teamanda uppstår inte av sig självt utan det är något som du måste hjälpa till att skapa. När du gått en chefskurs vet du att allting börjar med en stark grund. Grunden i ett team är den gemensamma uppgiften som alla i teamet står inför. Att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål är oerhört givande och roligt, om det görs på rätt sätt.

Chefskurs för ledare och chef

Det finns många definitioner på vad ett team egentligen innebär. De viktigaste riktmärkena du som chef behöver veta är dock att ett team har tydliga och gemensamma mål, att teamet måste arbeta nära varandra för att kunna nå dessa mål och att de regelbundet måste utvärdera sitt arbete. Det tar tid att bygga vinnande team. Det kräver kontinuerligt underhållningsarbete av dig som ledare och chef för att fungera väl tillsammans.

Runt sju stycken i teamet

Det optimala antalet personer i ett team är runt sju stycken. Det är teammedlemmarnas relationer med varandra som avgör hur samarbetet i gruppen går. Ofta vet teamet för lite om varandra och om de kompetenser som var och en besitter. Ju mer alla vet om varandras olika roller desto bättre blir samarbete dem emellan. En chefskurs lär dig som chef om hur du på smartast sätt skapar teamanda och sammanhållning. En chefskurs ger dig trixen för hur du bygger vinnande team.

Chefskurs med fokus på vinnande team

Hela viten med att jobba i team är att dra nytta av de kunskaper och den kompetens som finns inom gruppen. Men även i ett vinnande team måste samarbete tränas på. Att vara ledare eller chef för ett team kan liknas vid att vara tränare för ett lag inom en sport. Du som chef kan lära dig oerhört mycket genom att jämföra idrott med arbetsliv. Under en chefskurs kommer du också inse att lika mycket fokus måste läggas på att vårda samarbetet i ett team som på själva uppgiften.

Möten är kärnan inom ett vinnande team

Träna ditt team i att kommunicera och vässa deras mötesteknik. Möten är kärnan inom ett vinnande team och dess samarbete, men det krävs utvärdering och ständig utveckling för att det inte ska falla i slentrian. Din uppgift som chef är inte att ha alla svar. Det är att leda ditt team, att vara tydlig och att våga ställa krav på dina teammedlemmar. Under en chefskurs kommer du lära dig att se ditt teams behov, hur du stöttar dem och ger dem feedback.

Chefskurs ger dig kunskap

Människor är mer eller mindre bra på att jobba i team. Men ett som är säkert är att de allra flesta kan lära sig. Inom ett vinnande team måste varje medlem kunna påverka, men också låta sig påverkas. Ett gruppsamarbete handlar om att kunna kompromissa och att inte alltid behöva få sin egen vilja igenom. Att leda andra kan vara en komplex uppgift. En stark rekommendation till dig som chef är därför att gå en chefskurs. Den ger dig kunskapen du behöver för att kunna bygga framgångsrika team.

Våra utbildningar

Arbetsrätt i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

Kassaflödesanalys - Chefskurs

Läs mer...

Ny som chef - Chefskurs

Läs mer »

Projektledning i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

© Chefskurs.org